piątek, 22 listopad 2019 kl. 10:25

Inwestor zainteresowany dywersyfikacją kapitału nie może zrezygnować z lokat bankowych, ani z innych instrumentów, ponieważ tym samym ogranicza potencjał budowania zysków. W jaki sposób makroekonomia, czy analiza fundamentalna wpływa na monitorowanie zachowań rynkowych umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji oszczędnościowo-inwestycyjnych?