środa, 08 marzec 2017 kl. 11:20

Nie zawsze zdolność kredytowa klienta pozwala mu na zaciągnięcie kredytu. Bank, udzielając kredytobiorcy pożyczki musi upewnić się, czy wnioskodawca jest rzetelny i daje gwarancję, że nie zawiedzie zaufania banku. Jeśli prawość kredytobiorcy jest w sposób uzasadniony kwestionowana, wówczas pod uwagę powinny być brane tylko dwie drogi działania: zmiana wnioskodawcy lub zerwanie stosunków i wypowiedzenie umowy kredytowej prowadzące do spłaty kredytu lub pokrycia spłaty z innych źródeł (upłynnienie przedmiotu zabezpieczenia, egzekucja z innych składników majątku kredytobiorcy), szukaj dobrych ofert na portalbankowy.info/.

 
admin | | Użyte znaczniki: , , , , ,
środa, 01 luty 2017 kl. 13:51

W sektorze kredytowym występują nie tylko bogate podmioty. Umowy kredytowe podpisuje się nawet z osobami niezwykle słabo zarabiającymi, ale pod wieloma warunkami. Rynek kredytowy dla osób wykluczonych finansowo to bardzo ciekawe pojęcie, dyskutowane nawet w środowisku międzynarodowym. Kim jest zatem osoba wykluczona finansowo i w jakich warunkach taki podmiot ma szansę ubiegać się o kredyt gotówkowy? Sprawdź sam http://www.kredytowysklep.pl/.

 
admin | | Użyte znaczniki: , , , ,
piątek, 28 październik 2016 kl. 11:55

Pojęcie lokaty rentierskiej.

Jedną z lokat bankowych jest lokata rentierska. Wybierają ją osoby, które nastawiają się na otrzymywanie regularnych odsetek od kapitału jaki na ta lokatę wpłacą. Mówiąc inaczej osoba posiadająca taką lokatę nie otrzymuje odsetek na koniec okresu lokaty, ale otrzymuje te odsetki w określonych w umowie odstępach czasu. Lokata rentierska tak samo jak lokata terminowa jest zakładana na określony czas, z tym że jest ona lokatą długoterminową zakładaną na okres jednego roku, dwóch lat, a nawet na okres lat trzech. Lokata rentierska ma zazwyczaj mniejsze oprocentowanie niż tradycyjna lokata terminowa. Odsetki nie są kapitalizowane na rachunku, tylko wracają na osobiste konto właściciela lokaty w takim odstępie czasu jaki został określony w umowie. Najczęściej odsetki bank przelewa na konto klienta po miesiącu, po trzech miesiącach lub co pół roku. Nie ma kapitalizacji odsetek i właśnie dlatego lokata rentierska ma niższe oprocentowanie od tradycyjnych lokat terminowych. Bardzo często zakładając lokatę rentierską konieczne jest wpłacenie kwoty minimalnej. Często jest ona duża i dlatego ten typ lokaty skierowany jest bardziej do osób zamożnych. Małe reklamowanie tego produktu bankowego sprawia, że jest to jedna z mniej popularnych lokat bankowych.