poniedziałek, 29 grudzień 2014 at 1:47 pm.

Kredyt gotówkowy to dla wielu osób jedyna szansa na zrealizowanie swoich planów niemal od zaraz, bez konieczności długiego oszczędzania. Jednak, żeby otrzymać kredyt trzeba spełniać odpowiednie warunki, co jest zresztą jak najbardziej zrozumiałe, gdyż wtedy bank ma większą pewność, że kredytobiorca będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie.

Jakie warunki musi spełnić kredytobiorca?

Ogólnie rzecz biorąc kredytobiorca musi posiadać tzw. zdolność kredytową. Pomijając już formalne warunki typu pełnoletniość itp., kredytobiorca musi spełniać warunki gwarantujące terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania. Podstawą jest tu oczywiście odpowiednia kondycja finansowa osoby, która chce zaciągnąć kredyt gotówkowy. Dlatego też przy zaciąganiu kredytu gotówkowego ważne są takie aspekty, jak wysokość dochodów oraz ich stałość. Oczywiście nie wszystkie losowe przypadki uniemożliwiające spłatę kredytu da się przewidzieć. Dlatego też banki często wraz z samym kredytem oferują jego ubezpieczenie, które pozwoli na jego spłatę (przynajmniej w części) w razie wystąpienie niespodziewanej sytuacji losowej, takiej jak śmierć, kalectwo, czy utrata pracy itp. Kredyt może być też zabezpieczony albo przez majątek lub też poświadczeniem żyranta, który zobowiązuje się do jego spłaty, gdyby nie był w stanie zrobić tego sam kredytobiorca. Oprócz tego wszystkiego ważna jest również tzw. przeszłość kredytowa, czyli to, jak rzetelnie były spłacane poprzednie zobowiązanie i czy aktualnie nie jest się dłużnikiem kredytowym. Informacji tych nie da się praktycznie zataić, gdyż bank i tak może bez problemu sprawdzić je w Biurze Informacji Kredytowej. Z tego też powodu warto pamiętać o bieżącej spłacie swoich zobowiązań, aby później w razie potrzeby być wiarygodnym u kredytodawcy.

Co jest istotne przy wyborze kredytu?

Ofert kredytowych jest na rynku sporo. Poszczególne banki konkurują ze sobą, aby przyciągnąć potencjalnego kredytobiorcę jak najkorzystniejszymi ofertami. Na jakie cechy ofert należy zwrócić największą uwagę. Dla osoby, która zamierza zaciągnąć kredyt, jedną z najistotniejszych spraw jest oczywiście jego oprocentowanie, gdyż to głównie od jego wysokości zależy to, jak duże będą koszty kredytu. Może się ono w pewnym stopniu różnić w poszczególnych bankach, na nawet w jednym banku – zależy to m.in. od wysokości kredytu, czy jego rodzaju. Z reguły wysokość oprocentowania wynosi od kilku do kilkunastu procent. Oprócz oprocentowania, możemy jeszcze spotkać opłaty prowizyjne. Również wynoszą one zwykle około kilka procent, ale zdarza się, ze bank posiada ofertę, gdzie takiej opłaty nie musimy uiszczać. Ogólnie rzecz biorąc, dobrymi ofertami są te elastyczne, które pozwalają osobie biorącej kredyt dobrać jego warunki w taki sposób, aby były one optymalne pod kątem jego możliwości – np. można negocjować termin spłaty i wysokość rat. Warto też postarać się o dobre ubezpieczenie kredytu. Im bardziej dopasowana będzie oferta kredytowa, tym łatwiejsze będzie dla nas spełnienie jej warunków, a spłata zobowiązań nie będzie uciążliwa.

 

« Oszczędzanie a najlep… | Strona domowa | Czym faktycznie jest … »