Lokata, stopa oprocentowania, rachunek bieżący

wtorek, 13 styczeń 2015 at 08:30 am. Użyte znaczniki: , ,

Wiele się słyszy o lokatach bankowych i ich popularności, okazuje się jednak, że wciąż wiele osób nie wie, czym one są.

Lokata bankowa jest swego rodzaju umową zawieraną pomiędzy bankiem, a właścicielem lokaty. Lokata jest skierowana do osób, które posiadają nadwyżki finansowe. W wyniku wykonania tej umowy klient dokonuje wpłaty pewnej sumy pieniędzy na wskazany rachunek bankowy, natomiast bank gwarantuje zwrot tych środków powiększonych o zysk w terminie zakończenia lokaty. Obecnie dostępne są różnego rodzaju lokaty, począwszy od lokat, które zakłada się na okres jednego dnia, a skończywszy na lokatach zakładanych na okres nawet sześćdziesięciu miesięcy. Lokata bankowa jest jedną z najbardziej tradycyjnych, a zarazem bezpiecznych form oszczędzania, ponieważ nie jest ona prawie w ogóle obarczona ryzykiem. Decydując się na zawarcie lokaty warto przyjrzeć się wszystkim dostępnym lokatom, które oferowane są przez poszczególne banki. Wejdź na http://www.inwestowaniena5.pl oprocentowanie lokat bankowych.

Najbardziej popularne są lokaty terminowe, rentierskie, progresywne, dynamiczne, automatyczne oraz nocne. W lokacie terminowej bank przyjmuje od klienta określoną kwotę środków pieniężnych na jakiś określony czas, a do tego zobowiązuje się wypłacić klientowi tę kwotę powiększoną o odsetki z chwilą upływu czasu, na jaki ta lokata została założona. Wycofanie pieniędzy przed terminem zakończenia lokaty oznacza najczęściej utratę części albo całych odsetek. W przypadku tej lokaty warto, zatem solidnie przemyśleć to, czy dana suma pieniędzy rzeczywiście nie będzie potrzebna przez ten określony czas. W przypadku lokat rentierskich odsetki naliczane od kwoty lokaty nie są doliczane do sumy znajdującej się na ogólnym rachunku, lecz oddawane są one do dyspozycji właściciela rachunku. Przelewane są wówczas na wskazany rachunek bieżący albo podejmowane są bezpośrednio w banku. W ten sposób klient zyskuje dodatkowe źródło dochodów, które może sobie przeznaczyć na regulowanie na przykład bieżących płatności. Jeszcze inaczej jest w przypadku lokat progresywnych. Ona, bowiem umożliwia dokonywanie dopłat do kwoty, jaką zdeponowało się na początku. Jeśli klient chce ponownie zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną nie musi zawierać z bankiem następnej umowy lokacyjnej na nową lokatę, tylko może po prostu zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty progresywnej. Zazwyczaj klient wcześniej ustala z bankiem wysokość tych dopłat, jednak robi to indywidualnie. W przypadku lokat progresywnych oprocentowanie wzrasta wraz ze zwiększającym się kapitałem. 

Na lokacie dynamicznej stopa oprocentowania wzrasta wraz z czasem jej trwania. Zazwyczaj zwiększa się ona, co trzydzieści dni. Główną zaletą tej lokaty jest stały dostęp do gotówki, bowiem klient może w każdej chwili wycofać swój kapitał i zachować odsetki proporcjonalne do okresu utrzymania lokaty. Niektórzy korzystają też z lokaty automatycznej, jednak ona przeznaczona jest dla właścicieli rachunków bankowych, u których suma pieniędzy przekroczy pewien określony pułap na przykład 4000 zł. Wiele osób korzysta też z lokat nocnych, których cechą charakterystyczną jest fakt, że w jej przypadku bank na koniec dnia blokuje pieniądze zgromadzone na koncie, natomiast na początku kolejnego dnia zwalnia. Coraz większa ilość ofert na lokaty powoduje, że wiele osób ma problemy z wyborem najlepszej dla siebie zwłaszcza wtedy gdy nie mają w tym temacie zbyt obszernej wiedzy. Na pewno jednak dzisiaj znalezienie odpowiednich informacji na ten temat nie jest problemem, bowiem dane wyszukać możemy na przykład w Internecie. Poza tym zawsze można znaleźć dobrego doradcę finansowego i skorzystać z jego usług, w które często wchodzi nie tylko wybranie, ale także założenie lokaty dla klienta.

 

« Kredyty gotówkowe – z… | Strona domowa | Atrakcyjne kredyty go… »