czwartek, 29 styczeń 2015 at 2:16 pm. Użyte znaczniki: , , , , , , , , , , ,

 Zastanawialiście się kiedyś skąd banki mają pieniądze na udzielanie kredytów? Przecież zwykle są to dosyć długoterminowe pożyczki, a i ryzyko nie spłacenia ich w czasie, a czasem w ogóle jest bardzo duże. Nie mogą zatem czerpać jedynie z własnych dochodów, bo szybko by upadły. Same spłacane raty też by im nie wystarczyły. Jak działa mechanizm kredytowy i z jakich środków jest złożony?

 Zastanawialiście się kiedyś skąd banki mają pieniądze na udzielanie kredytów? Przecież zwykle są to dosyć długoterminowe pożyczki, a i ryzyko nie spłacenia ich w czasie, a czasem w ogóle jest bardzo duże. Nie mogą zatem czerpać jedynie z własnych dochodów, bo szybko by upadły. Same spłacane raty też by im nie wystarczyły. Jak działa mechanizm kredytowy i z jakich środków jest złożony?

Aby to zrozumieć trzeba wiedzieć, że na świecie funkcjonuje instytucja zwana rykiem finansowym. To tutaj odbywają się wszystkie transakcje i wymiany. Przedmiot wymiany stanowi kapitał w formie finansowej. Podmioty gospodarcze posiadające wolne środki pieniężne (inwestorzy finansowi) udostępniają je innym podmiotom, w zamian za papiery wartościowe (pozwalające im uzyskać określone dochody w przyszłości).

Częściami składowymi rynku finansowego są:

  • rynek walutowy ( tutaj handluje się walutami)
  • rynek kapitałowy ( stanowią go długoterminowe kredyty, lokaty, akcje i obligacje, czyli wszystkie te które dłużnik może zaciągnąć na okres powyżej jednego roku)
  • rynek pieniężny ( składa się on z krótkoterminowych lokat i kredytów, bonów, certyfikatów pieniężnych, weksli i czeków – wszystkie trzeba spłacać lub realizować w okresie nie dłuższym niż rok).

Na którym miejscu zatem plasuje się nasz najtańszy kredyt gotówkowy ranking? Otóż zależy. To do którego rynku należy pożyczka gotówkowa zależy od tzw. terminu zapadalności. Jest to czas, w jakim najpóźniej dłużnik musi spłacić swoje zobowiązanie. A zatem jeśli termin zapadalności wynosi jeden rok nasz kredyt jest częścią rynku pieniężnego, jeśli powyżej roku jest to już instrument finansowy rynku kapitałowego.

Skoro kredyty to części większej całości to już wiemy, że na pewno nie są to pieniądze z majątku własnego banków. Z pewnością nie starczyłyby one na prowadzenie działalności kredytowej. W skrócie polega to na tym, że bank „kupuje” pieniądze od swoich klientów po to, aby „sprzedać” je (drożej) kredytobiorcom. Sam zaś zarabia na różnicy w cenie. Jak się to dokonuje? Bank pożycza fundusze, które jego klienci u niego ulokowali w postaci oszczędności (lokaty, depozyty, konta oszczędnościowe), następnie pożycza je kredytobiorcom na określony procent.

Jak widzimy kredyty gotówkowe to nie jest taka prosta sprawa. Stanowią one niewielką część składową szerszego mechanizmu finansowego i podlegają jego prawom oraz zasadom. Pieniądze, które pożyczamy zaciągając pożyczkę należą do nas. Banki nie posiadają praktycznie żadnego kapitału, ponieważ prawo bankowe pozwala im na fizyczne posiadanie zaledwie kilku procent tego, czym obracają. To swoisty paradoks. Wpłacamy pieniądze na konto oszczędnościowe albo na lokatę roczną i zanim dostaniemy je z powrotem razem ze swoim zyskiem najpierw posłużą one, aby udzielić komuś kredytu.

ScreenShooter

 

« Atrakcyjne kredyty go… | Strona domowa | Kredyty gotówkowe z p… »