środa, 22 kwiecień 2015 at 10:02 am. Użyte znaczniki: , , , , ,

W nowoczesnej rzeczywistości ekonomicznej masz do dyspozycji wiele instytucji kredytujących potrzeby. Pytanie tylko, z jakich podmiotów skorzystać, aby nie rozczarować się długoterminowo. W artykule otrzymasz listę bezpiecznych, a także innowacyjnych kredytodawców działających z powodzeniem we współczesnej gospodarce.

 

Różne źródła zaciągania kredytów gotówkowych na potrzeby gospodarstw domowych

Większość ludzi nauczyła się, że tylko banki detaliczne, zazwyczaj filie zagraniczne mogą sfinansować różnorodne potrzeby po podpisaniu umowy kredytowej. W Polsce banki detaliczne to nie oddziały główne, ale jedynie satelitarne podmioty, które mają jeden cel, a mianowicie maksymalizację zysku. Banków detalicznych z kapitałem krajowym jest niewiele. Te, które istnieją, nie posiadają atrakcyjnych warunków kredytowania. Wynika to z braku doświadczenia lub niechęci do wspierania przeciętnych konsumentów sprawiedliwymi warunkami. Jeżeli jesteś ekonomicznym patriotą i pragniesz zaciągnąć kredyt, musisz zmienić delikatnie podejście i przenieść się do sektora parabankowego. W branży pozabankowej działa sporo podmiotów finansowych z krajowym kapitałem zakładowym. Działalności parabankowe to przede wszystkim zwykłe przedsięwzięcia biznesowe, które zajmują się udzielaniem bardziej ryzykownych pożyczek. Oczywiście, im bardziej ryzykownym klientem jesteś, tym mniejsze szanse na współpracę ze zwykłym bankiem detalicznym. Natomiast masz większe szanse na partnerstwo z parabankiem. O parabankach mówi się w kraju bardzo różnie. Niektórzy ludzie jeszcze im nie ufają, ze względu na niejasne sformułowania w umowach czy na zbyt wysokie koszty.

Przedstawienie pożyczek w sektorze prywatnym

Najlepszą alternatywą dla pożyczek z sektora banków detalicznych i z sektora pozabankowego są pożyczki społecznościowe, udzielane na gruncie prawa cywilnego. W takich warunkach pożyczkodawcą jest po prostu inny człowiek (inwestor indywidualny) z większym kapitałem. Takie umowy pożyczkowe na gruncie cywilnym znacznie łatwiej podpisać w elastycznych warunkach. Pamiętaj jednak, że dla kredytodawcy w takim przypadku ryzyko jest bardzo duże. Większość pożyczek prywatnych trzeba dodatkowo zabezpieczać, majątkiem trwałym lub ruchomym, tzn. nieruchomościami, samochodami. W kosztach jednak pożyczki społecznościowe są nieporównywalnie lepsze od zwykłych kredytów gotówkowych spotykanych na nowoczesnym rynku. Możliwości zaciągania kredytów w nowoczesnej gospodarce są, jak widać dość duże i wystarczy odrobina samozaparcia, aby odnaleźć właściwy podmiot do współpracy.

 

« Jak dzielimy lokaty b… | Strona domowa | Kredyt w rachunku bie… »