piątek, 28 październik 2016 at 11:55 am. Użyte znaczniki: , , , , ,

Pojęcie lokaty rentierskiej.

Jedną z lokat bankowych jest lokata rentierska. Wybierają ją osoby, które nastawiają się na otrzymywanie regularnych odsetek od kapitału jaki na ta lokatę wpłacą. Mówiąc inaczej osoba posiadająca taką lokatę nie otrzymuje odsetek na koniec okresu lokaty, ale otrzymuje te odsetki w określonych w umowie odstępach czasu. Lokata rentierska tak samo jak lokata terminowa jest zakładana na określony czas, z tym że jest ona lokatą długoterminową zakładaną na okres jednego roku, dwóch lat, a nawet na okres lat trzech. Lokata rentierska ma zazwyczaj mniejsze oprocentowanie niż tradycyjna lokata terminowa. Odsetki nie są kapitalizowane na rachunku, tylko wracają na osobiste konto właściciela lokaty w takim odstępie czasu jaki został określony w umowie. Najczęściej odsetki bank przelewa na konto klienta po miesiącu, po trzech miesiącach lub co pół roku. Nie ma kapitalizacji odsetek i właśnie dlatego lokata rentierska ma niższe oprocentowanie od tradycyjnych lokat terminowych. Bardzo często zakładając lokatę rentierską konieczne jest wpłacenie kwoty minimalnej. Często jest ona duża i dlatego ten typ lokaty skierowany jest bardziej do osób zamożnych. Małe reklamowanie tego produktu bankowego sprawia, że jest to jedna z mniej popularnych lokat bankowych.

Oprocentowanie lokaty rentierskiej.

Lokata rentierska ma oprocentowanie jakie waha się w przedziale od dwóch do trzech procent. Nie jest ono bardzo duże i uzależnione jest od tego jaką mamy sytuację ekonomiczną w danej chwili. Bardzo duży wpływ ma na oprocentowanie lokaty wysokość stóp procentowych. Wielkość kapitału jaki zostanie wpłacony na lokatę również ma wpływ na oprocentowanie tejże lokaty. Jeżeli chcemy wpłacić na lokatę naprawdę dużą sumę pieniędzy warto negocjować z bankiem jej oprocentowanie. Często można dzięki temu pozyskać o wiele lepsze warunki. Lokata rentierska jest pewnego rodzaju połączeniem konta oszczędnościowego z lokatą długoterminową. Już w momencie jej założenia ustalany jest stały procent i czas co jaki bank będzie nam wypłacał określoną sumę pieniędzy. W przeciwieństwie do konta oszczędnościowego lokata ma zagwarantowane stałe oprocentowanie. Mając bardzo duże oszczędności lokata rentierska będzie dla nas naprawdę bardzo opłacalna. Regularne wypłaty odsetek pozwalają na zaplanowanie swoich wydatków przez cały czas na jaki lokata została założona. Jest to bardzo ciekawy sposób na oszczędzanie i warto się nad nim zastanowić, jeżeli mamy naprawdę dużą ilość pieniędzy do ulokowania na lokacie.

 

« Na co zwracać uwagę w… | Strona domowa | Rynek kredytowy dla o… »