środa, 08 marzec 2017 at 11:20 am. Użyte znaczniki: , , , , ,

Nie zawsze zdolność kredytowa klienta pozwala mu na zaciągnięcie kredytu. Bank, udzielając kredytobiorcy pożyczki musi upewnić się, czy wnioskodawca jest rzetelny i daje gwarancję, że nie zawiedzie zaufania banku. Jeśli prawość kredytobiorcy jest w sposób uzasadniony kwestionowana, wówczas pod uwagę powinny być brane tylko dwie drogi działania: zmiana wnioskodawcy lub zerwanie stosunków i wypowiedzenie umowy kredytowej prowadzące do spłaty kredytu lub pokrycia spłaty z innych źródeł (upłynnienie przedmiotu zabezpieczenia, egzekucja z innych składników majątku kredytobiorcy), szukaj dobrych ofert na portalbankowy.info/.

Analiza zarządzania w procesie przezwyciężania trudnego kredytu gotówkowego uwzględnia wiele takich samych elementów, jak przy ocenie wniosku kredytowego. Ustalenia wymaga, na ile przedsiębiorca rozumie interesy swego przedsiębiorstwa i stojące przed nim wyzwania, którym musi sprostać. Takie metody analizy jak np: wizytacje w zakładach, sprawdzanie dostawców i konkurentów mogą być wartościowe, jednak główny nacisk należy położyć na „prześwietlenie” największej liczby kluczowych menedżerów przedsiębiorstwa. Do kontaktów z tymi osobami należy się solidnie przygotować. W rozmowach z kadrą kierowniczą należy wyjaśnić takie kwestie jak: sposób, w jaki firma jest zorganizowana i kierowana, efektywność środków kontroli, zdolność przedsiębiorstwa do generowania informacji dla kierownictwa, ogólne zdolności zespołu kierowniczego itd. Kredytodawca powinien oczywiście upewnić się, że poszczególni członkowie kadry kierowniczej potwierdzają istnienie problemu i zgadzają się na wstępnie zarysowane metody jego rozwiązania. W dobrze zarządzanej firmie musi istnieć porozumienie co do priorytetów zarządzania, zamierzonych celów i środków.

W badaniu generalnej zdolności zarządzania pomocne będą przykładowe typy pytań. Odpowiedzi na nie powinny wskazać na ile kadra kierownicza rozumie interesy przedsiębiorstwa oraz jak zorganizowana jest firma i jak jest zarządzana. Pytania te dotyczą pięciu podstawowych zagadnień, które należy wnikliwie przebadać. Są to: organizacja i personel; planowanie i polityka; informacja i stosowane systemy; marketing; finanse. Można naturalnie dodać jeszcze inne, jak np. produkcja i sprzedaż, . zależności od natury przedsiębiorstwa i celów, jakie chce osiągnąć bank. Dzięki szczegółowej informacji o wydatkach kredytobiorcy łatwiej będzie zidentyfikować wydatki stałe, wydatki zmienne oraz te, które w perspektywie muszą być okrojone lub w ogóle wyeliminowane. W trakcie prac nad trudnym kredytem może się okazać konieczne zwiększenie częstotliwości sporządzania sprawozdań finansowych (do okresów tygodniowych lub miesięcznych). Podczas kryzysu finansowego bowiem częste sprawozdania potrzebne są do monitorowania poprawy (lub pogarszania się sytuacji), do mierzenia wpływu wprowadzonych zmian oraz - głównie - do lepszego zarządzania i kontroli.

 

« Rynek kredytowy dla o… | Strona domowa | Posiadając kartę kred… »