wtorek, 16 maj 2017 at 11:43 am. Użyte znaczniki: , , , , ,

Trudno zaprzeczyć, że na sam dźwięk pojęcia Rada Polityki Pieniężnej wywołują niemałe emocje. Raz w miesiącu organizowane są zebrania na których jest ustalana odgórnie stopa procentowa. Jednak wszystko po kolei.

Czym są banki komercyjne?

Banki komercyjne to banki, które potrzebują pewnego zastrzyku gotówki, aby mogły normalnie funkcjonować. Działają tylko i wyłącznie dzięki Bankowi Centralnemu, który stale doprowadza pieniądze, aby mógł nimi dysponować. Wszystkie decyzje zatem zależą od instytucji Banku Centralnego oraz jego rady. Działają one na zasadzie, że część pieniędzy jest pożyczana a następnie sprzedawana w formie pożyczek (dlatego pożyczki mogą mieć wysokie oprocentowanie).

Zysk banku zatem musi wynosić tyle, żeby starczyło na pensje dla pracowników czy też koszt utrzymania budynku. Aby placówka nie zbankrutowała jest potrzebny dobrze przemyślany bilans.

Co to są stopy procentowe?

Stopy procentowe to pewien parametr, który określa kwotę, którą bank centralny pożycza innym bankom. Warto wspomnieć, że jej wysokość ma olbrzymi wpływ na stawkę WIBOR, która funkcjonuje na terenie całego kraju. Jest to pewne oprocentowanie, które jest udzielane między sobą. Warto wspomnieć, że z punktu widzenia banku lokata to taka wyjątkowa pożyczka, tylko jest zawierana pomiędzy klientem a bankiem, gdzie to pierwsza strona pożycza pieniądze a nie odwrotnie. W tym wypadku bank po wygaśnięciu umowy musi oddać zasadniczo więcej niż zostało pożyczone. W tym czasie bank ma moc gospodarowania środkami do czasu zerwania umowy przez klienta. Jeśli postawimy się na miejscu banku co wolimy bardziej? Pożyczyć pieniądze od banku czy od znajomego? Z pewnością wybierzemy znajomego. Taki „znajomy” dla banku to klient indywidualny. Dlatego banki cieszą się z myślą o każdym kliencie, który wybiera taki sposób oszczędzania. Zatem postawmy sobie podstawowe pytanie – czy oprocentowanie może osiągnąć więcej niż stawka WIBOR? Może zaistnieć taka opcja, ale tylko w wyjątkowych przypadkach takich jak lokata powiązana z innym produktem, potrzeby finansowe, przezorność czy też reklama. 

Wyróżniamy kilka rodzajów stóp procentowych jak lombardowa, depozytowa, referencyjna i redyskonta weksli. Każda z tych stóp jest bardzo ważna, bo są podstawą do określenia wysokości lokaty jako produktu bankowego. Zmienne stopy procentowe zatem stanowią pewne zagrożenie, że możemy stracić część odsetek, które mogą gwałtownie spaść. Kryzysy zdarzają się wszędzie i trzeba to wziąć pod uwagę. Warto wspomnieć, że jeśli stopy procentowe rosną to banki komercyjne będą musiały pożyczać pieniądze za wyższą cenę. Stąd też pojawiają się wysokie oprocentowania kredytów gotówkowych.

 

« Posiadając kartę kred… | Strona domowa | Wpływ zdolności kredy… »