czwartek, 02 maj 2019 at 12:26 pm. Użyte znaczniki: , , , , ,

W ramach restrukturyzacji zadłużenia można wykorzystać wiele narzędzi. Kredytobiorcy chętnie wybierają wakacje kredytowe, podpisują aneksy do umowy, ale przy dużym obciążeniu długami do gry wchodzi jedynie konsolidacja. Czego potrzebujesz do podpisania umowy o kredyt konsolidacyjny i czym charakteryzują się formalności w banku?

Kredyt konsolidacyjny, a klasyczna oferta bankowości detalicznej

Kredyt konsolidacyjny to produkt bankowości detalicznej, który zakłada scalenie, powiązanie wszystkich dotychczasowych długów w jedną, uśrednioną pod kątem oprocentowania ratę. Dochodzi do tego jednocześnie wydłużony, nawet do trzydziestu lat okres spłaty. Kwota minimalna kredytu konsolidacyjnego to najczęściej 10 000 – 20 000 złotych, a maksymalna kwota zostaje naturalnie uzależniona od wartości wnoszonych zabezpieczeń, głównie nieruchomości i od pozytywnej zdolności kredytowej. Im większy, stabilniejszy dochód, tym szansa na wysokiej wartości konsolidację większa. Kredyt konsolidacyjny to kredyt celowy, ale nie do końca, ponieważ przy dobrej sytuacji ekonomicznej otrzymasz od banku pieniądze na dowolne potrzeby. Z tego powodu kredyt konsolidacyjny łączy zalety restrukturyzacyjne z zaletami zwykłej pożyczki gotówkowej, stosunkowo nisko oprocentowanej. Przy składaniu wniosku o kredyt konsolidacyjny powinieneś dostarczyć dane o spłacanych obecnie długach. Skompletuj harmonogram spłat, umowy, potwierdzenie ostatnio spłaconych rat, aby doradca mógł pozamykać zobowiązania w innych instytucjach.

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego

Formy zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego to najczęściej hipoteka na nieruchomości, ubezpieczenie pomostowe, czy po prostu poręczenie wekslowe, ubezpieczenie na życie, ale już w ramach ochrony dodatkowej, kiedy kredytobiorca posiada, np. niższą zdolność kredytową. Konsolidacja to nie jest forma restrukturyzacji do zastosowania na ostatnią chwilę. Kredytobiorca musi uwzględnić w niej pozytywną zdolność kredytową. Można powiedzieć, że konsolidacja to ułatwienie spłaty długów, kiedy kredytobiorca znajduje się na krawędzi wypłacalności lub zakłada pogorszenie sytuacji ekonomicznej w przyszłości. Działanie z wyprzedzeniem to konieczność, aby nie stracić pozytywnej zdolności kredytowej, czyli najważniejszego czynnika szybkiej restrukturyzacji.

 

« Kredyt konsolidacyjny… | Strona domowa | Wszystko o lokatach d… »