Jak wygląda system bankowy w Polsce.

System bankowy składa się z banku centralnego i innych banków, które wzajemnie są ze sobą powiązane. razem tworzą normy i pełnią określone funkcje, aby cała bankowość w danym kraju mogła w prawidłowy sposób funkcjonować. W Polsce system bankowy składa się z czterech elementów. Pierwszym i najważniejszym elementem jest Narodowy Bank Polski, czyli mówiąc inaczej bank centralny. Drugim elementem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Mamy jeszcze Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz sektor bankowy, do którego należą banki spółdzielcze i banki komercyjne.

Elementy polskiego systemu bankowego.

Narodowy Bank Polski, w skrócie NBP jest polskim bankiem centralnym, którego siedziba mieści się w stolicy Polski, Warszawie. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie poziomu cen na jednakowym poziomie. Musi również wspierać politykę gospodarczą rządu. Zadaniem NBP jest emisja pieniądza oraz polskich znaków pieniężnych. Prowadzi także bankową obsługę budżetu państwa i ma za zadanie regulować płynności banków jakie działają w Polsce. Obecnie funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego pełni Marek Belka.

Komisja Nadzoru Finansowego to kolejny element systemu bankowego w Polsce. Jej zadaniem jest pełnienie nadzoru nad rynkiem finansowym w naszym kraju. KNF powołano w 2006 roku, a nadzór nad całą komisją sprawuje Prezes Rady Ministrów. Obecnie jego funkcję pełni Ewa Kopacz. Zadaniem prezesa jest reprezentowanie rady, kierowanie jej wszystkimi pracami i zwoływanie posiedzeń. Prezes ustala jaki będzie przebieg obrad i co będzie na nich omawiane. Jego funkcja jest bardzo ważna, aby był odpowiedni porządek w instytucji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest również bardzo ważnym elementem systemu bankowego w Polsce. BFG ma za zadanie gwarantować depozyty jakie zostały złożone w bankach. Może również pomagać instytucjom bankowym, które mogą upaść. Instytucję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołano w 1994 roku. W przypadku, kiedy bank, w którym mamy pieniądze lub założoną lokatę upada, wówczas nie utracimy naszych środków pieniężnych. Zostaną nam one wypłacone właśnie z BFG. Jest to instytucja, która dba o interesy klientów banków i jest dla nich zabezpieczeniem przed utratą środków pieniężnych, w sytuacjach, które są niespodziewane, chociażby nagły upadek banku.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.