Lokata rentierska – prosty sposób na dochód

Czy lokata bankowa może być trwałym i bezpiecznym źródłem dochodu? Czy przychody z tytułu jej kapitalizacji mogą być stabilnym elementem domowego budżetu? Czy istnieje możliwość założenia lokaty, w ramach której powyższe aspekty można zrealizować bez długotrwałych formalności? Tak, gdyż mowa tutaj o lokacie rentierskiej, która jest bardzo popularna w świecie bankowych produktów finansowych.

Jak działa renta?

Nazwa lokaty rentierskiej wzięła się od renty, czyli od świadczenia wypłacanego z tytułu użytkowania czyjeś własności. W lokacie rentierskiej naszą własnością są oczywiście znajdujące się na niej pieniądze. Bank ma prawo je użytkować (co zresztą skrzętnie robi), ale musi w związku z tym wypłacać rentę, czyli odsetki będące „owocem” kapitalizacji. Czym zatem różnią się one od tradycyjnych odsetek przelewanych wraz z wkładem na rachunek bankowy? Otóż tym, że w lokacie rentierskiej środki są wypłacane co jakiś czas, zgodnie z umową zawiązaną z Klientem. Co więcej – w ramach tejże lokaty wypłacane są wyłącznie odsetki a nie integralny kapitał lokacyjny. Oznacza to, że po wypłacie zysków pieniądze nadal są przetrzymywane na lokacie, aż do zakończenia kolejnego cyklu rozliczeniowego i wypłaty uzyskanych w jego trakcie odsetek.

Zyski czy straty?

W związku z tym narzuca się pytanie, czy takie okresowe wypłacanie środków z pozostawieniem kapitału na lokacie jest opłacalne. Odpowiedź na nie jest zależna od wielu czynników. Po pierwsze – do założenia lokaty rentierskiej niezbędne jest posiadanie dużego kapitału. Niektóre banki umożliwiają jej założenie dopiero po uzyskaniu oszczędności na poziomie 100 – 150 tysięcy złotych. Po drugie – opłacalność takiej lokaty zależeć będzie od dostępnych na rynku alternatyw. Ich liczba jest z kolei zależna od poczynań, wiedzy i doświadczenia osoby, która chce ją założyć. Jeśli mielibyśmy porównać lokatę rentierską do innych opcji inwestycyjnych, to faktycznie – jest ona nisko oprocentowania. Jeśli jednak nie chcemy (bądź nie umiemy) inwestować tak dużych środków w inne inwestycje, to lokata rentierska pozostanie wygodnym i bezpiecznym środkiem przechowania pieniędzy.

Poduszka finansowa

Dochód z tytułu lokaty rentierskiej można wykorzystać jako tak zwaną poduszkę finansową. Jeśli ktoś otrzymuje wynagrodzenie w połowie miesiąca (np. 10 dnia) może on wykorzystać środki z tej lokaty jako narzędzie tymczasowego utrzymania płynności finansowej domowego budżetu. Jeśli na lokacie zainwestowane są naprawdę duże środki, można je – w ramach regulacji własnego budżetu – wykorzystywać na coroczne inwestycje lub zwyczajne przyjemności. Pamiętajmy, że lokaty rentierskie są długoterminowym produktem finansowym, dlatego takie planowanie może mieć wieloletni charakter. Wreszcie – lokata rentierska może być też wykorzystywana jako gwarancja zysku. Klient może traktować zainwestowane na niej środki jako bezpieczną asekurację, dbając jednocześnie o to, by pozostały, posiadany przez niego kapitał mógł być inwestowany w efektywniejszy, ale też i bardziej ryzykowny sposób. Czy zatem możliwa jest jednoznaczna ocena typowej lokaty rentierskiej?

Podsumowanie

Lokaty typu rentierskiego to wygodne, bezpieczne i stabilne narzędzia rynku finansowego. Pomimo, że mają one dość statyczny charakter, można je wykorzystywać do wielu różnych celów. Najprostszym z nich jest oczywiście przejadanie kapitału i utrzymywanie z niego wszystkich członków gospodarstwa domowego. Mimo to, lokatę rentierską można wykorzystać na wiele innych, alternatywnych sposobów. Dzięki temu możliwe jest jej optymalne wykorzystanie i – być może – realizowanie za jej pomocą bardziej złożonych inwestycji.

Powiązane artykuły

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.