Lokaty oszczędnościowe

Lokaty przyjmowane są w jakiejkolwiek kwocie, a w zależności od wymiaru produktu w kwotach standardowych bądź ich wielokrotnościach. Rzadko zachodzi możliwość dopłaty do funkcjonującego rachunku. Z wkładem czasowym prowadzone są z kolei na jednym rachunku lokaty z rozmaitymi terminami, okresem wymagalności oraz oprocentowaniem.

Rachunki oszczędnościowe

Są one prowadzone dla osób fizycznych. Pobyć one także prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Konto oszczędnościowe służy potrzebom osobistym. Rachunki oszczędnościowe nie powinny być wykorzystywane poprzez ich posiadaczy do wdrażania rozliczeń pieniężnych powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zazwyczaj ten warunek jest poprzez ich właściciela nie dostrzegany z uwagi na korzyści powiązane z wyższym oprocentowaniem aniżeli w przypadku rachunku bieżącego, z zanikiem opłat od niektórych poczynań na rachunku bankowym lub z funkcjonowaniem w „szarej strefie”. Konta oszczędnościowe mogą być terminowe oraz posiadać cechy jak opisane powyżej lub rachunkiem bieżącym, jak ROR. Konto osobiste bądź rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) Jest to swoistego rodzaju typ umowy rachunku bankowego, dla osoby fizycznej. Podobnego rodzaju konto zgodnie z nazwą jest pomocne w zaspokajaniu potrzeb osobistych jego posiadacza – osoby fizycznej zatem klienta indywidualnego. Na koncie kumulowane są wpłaty, które powinny pochodzić z wynagrodzeń bądź świadczeń rentowych przekazywanych poprzez zakłady pracy właściciela, jak też z innych tytułów. Zaanonsowanie stałych wpłat na konto poprzez właściciela jest warunkiem jego otwarcia. Podjęcie pieniędzy z konta odbywa się za pomocą czeków, które na bazie porozumień o zastępczej obsłudze powinny być realizowane w odrębnych bankach. Konto powinno być prowadzone jako wspólne dla wielu osób, nie tylko współmałżonków. Pieniądze zgromadzone na ROR w Polsce podlegają oprocentowaniu Posiadacz konta może zlecić regulowanie płatności za czynsz, telefon, gaz itp. (tzw. obstalunki stałe). Klient może zadłużyć się na rachunku tzw. debet w ROR do konkretnej wysokości oraz na określony czas bądź korzystać z kredytu w koncie bieżącym. Kredyt ów w okresie objętym umową podlega odnowieniu. Na koncie ROR można również blokować określone kwoty podobnie, jak dla wkładów czasowych, w celu uzyskania wyższego oprocentowania. Oprocentowanie ROR-ów powinno być niskie, o wiele niższe aniżeli inflacja, ponieważ rachunek ów służy do przechowywania podręcznych oszczędności. Zaleta owej formy oszczędzania bazuje na dołączaniu takich narzędzi jak karty płatnicze, bankomatowe, przeprowadzanie zleceń stałych. Odsetki na ROR-ach są zazwyczaj kapitalizowane rocznie, niektóre instytucje finansowe dokonują kapitalizacji częściej. Konta ROR stały się przedmiotem wzrastającej konkurencji między bankami z uwagi na permanentny dopływ środków pieniężnych. Instytucje finansowe wzbogacają ofertę usług powiązanych z prowadzeniem, konkuruj opłatami, oprocentowaniem, prowizjami lub warunkami utrzymywania debetu bądź kredytu w rachunku bieżącym. Konsumenci oczekują z kolei regulowania płatności bez przymusu wystawania w kolejkach i są zainteresowani kartami płatniczymi powiązanymi z rachunkiem. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne ma miejsce poprzez wzrost wielkości kredytów udzielonych przez te banki, a także poprzez zwiększenie zakupu walut obcych. W danym banku obie te czynności powodują wzrost środków płatniczych (wkładów), lub w innym, na którego konto zostały przekazane środki otrzymane w formie kredytu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.