Potencjał lokaty progresywnej

Rosnąca wysokość oprocentowania

Mówiąc, że coś jest wyłącznie kwestią czasu, zwykle kierujemy się bardziej przenośnią, niż ewentualnym zdarzeniem, jakie ma faktycznie nastąpić, gdy osiągnięty zostanie odgórnie określony pułap czasowy. Reguła ta, dotyczy jednak lokat bankowych, które umożliwiają wzrost możliwości zysku, w miarę upływającego czasu posiadania lokaty. W przypadku, gdy wysokość oprocentowania, rośnie z każdym miesiącem, mówimy o lokacie progresywnej. Lokata ta, oparta jest na zależności pomiędzy klientem, a bankiem, gdzie podobnie jak w przypadku innych typów lokat bankowych, porozumienie zostaje zawarte oficjalnie i na czas, o jakim mowa jest w pisemnej umowie. Lokata progresywna, umożliwia ulokowanie pewnej kwoty pieniędzy na koncie, przy czym oprocentowanie, wzrasta wraz z każdym miesiącem, co przekłada się na większe korzyści finansowe dla inwestora. Mimo, że wzrost kwoty oprocentowania, w przypadku lokaty progresywnej nie jest nagły i znaczny, możliwy jest on do odczucia.

Schemat progresji

Oprocentowania, ulega sukcesywnie, systematycznie podwyższeniu, z reguły, w oparciu o pewien schemat. Przykładowo, gdy w chwili zawierania umowy z bankiem o uruchomieniu lokaty, wysokość oprocentowania wynosiła 1,20%, w drugim miesiącu trwania porozumienia inwestora z bankiem, wysokość ta wzrośnie, przykładowo do 1,30%. W ten sposób, każdy miesiąc, w którym status lokaty progresywnej nadal pozostawać będzie aktywny, kwota oprocentowania, zamiast pozostać stałą, zwiększy się o odpowiednią kwotę. W przypadku trwania lokaty przez pół roku, uzyskać można już ponad 2%, co przy większych zasobach finansowych ulokowanych w banku, przynieść może niemałe korzyści materialne. Prawdziwie imponującym oprocentowaniem, banki przy posiadaniu lokaty tego właśnie typu nagrodzić skłonne są najbardziej oddanych i cierpliwych inwestorów, którzy decydują się pozostawić pieniądze na lokacie przez okres jednego roku, gdzie oprocentowanie wzrasta w niektórych bankach do 3%. Istnieją oferty bankowe, które w stanie zapewnić są nawet podwyższenie wartości oprocentowania do wysokości 5%. Dlatego też, warto nieustannie śledzić rynek finansowy, w poszukiwaniu najbardziej dogodnych ofert ze świata bankowości.

Pochwała lojalności

Mimo, że umożliwienie pozyskania dużych korzyści finansowych na podstawie odsetek, wydawać mogłoby się główną zaletą, jaką zapewnić może typ lokaty bankowej, która nazywana jest oficjalnie progresywną, wcale nią nie jest. Korzyści z posiadania lokaty, która pozwala poprzez lojalność wobec banku i uruchomionego programu bankowego zwiększyć zysk, dotyczą także samego ewentualnego wpłacania pieniędzy na lokatę. W przypadku modelu progresywnego, kwota, którą inwestor umieścił na lokacie wraz z zawarciem umowy, nie musi być wcale ostateczną. Oznacza to zatem, że istnieje możliwość zwiększenia zdeponowanej w banku kwoty finansowej, przy czym, dozwolone jest poczynienie tego za pomocą dopłat. W razie, gdy inwestor zadecyduje o umieszczeniu na lokacie progresywnej dodatkowych środków finansowych, nie istnieje konieczność ustalania nowych warunków umowy z bankiem, gdyż zawarte porozumienie, przygotowane jest już na okoliczność ewentualnego uiszczenia tzw. nadwyżki pieniężnej. W praktyce, oznacza to, że dodatkowe środki finansowe, na lokacie progresywnej, umieścić można korzystając z dotychczasowej umowy, jaka została zawarta pomiędzy bankiem, a inwestorem. Nowa lokata, nie jest konieczna do zakładania, co często jest bardzo dużym udogodnieniem dla posiadających już lokatę inwestorów i zarazem, zachętą do ewentualnego działania; jak bowiem można zaobserwować, także i doświadczeni inwestorzy, wykazują tendencję do częstszego podejmowania aktywności, także w kwestiach finansów i biznesu, gdy ograniczona lub wyeliminowana, staje się bariera, jaką stwarza konieczność poczynienia formalnych regulacji. W kwestii lokaty progresywnej, formalności zostają jednakże zminimalizowane praktycznie do zera, gdzie nowe warunki umowy, pokrywają się z warunkami dotychczasowymi; inwestor nadal dysponuje lokatą progresywną, przy czym jedynie wysokość kwoty zdeponowanej ulega zwiększeniu. Dopłaty i ich wysokość, ustala zwyczajowo każdy z banków samodzielnie, w sposób indywidualny.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.